|pozorište|

Ujež, Srpsko Narodno Pozorište
March 19th 2019

Režija: Radoslav Milenković

Adaptacija: Barbara Horvat I Radoslav Milenković

Scenografija: Juraj Fabri

Tema predstave „Ujež“ je raspad porodice zbog roditeljske preokupiranosti (što poslom, što drugim interesovanjima), a pre svega večita težnja žena za emancipacijom, kao i želja da u svemu pariraju muškarcima, čak i tamo gde je to fizički nemoguće, a sve pod velom grčevite borbe za ravnopravnost po svaku cenu.

Predstava traje jedan sat i pedeset minuta s jednom pauzom.

Početak u 19:30h


Postavili: Srpsko Narodno Pozorište, a month ago