|meetup|

Šta nam govore dečiji crteži
February 23rd 2019

Edukacija za sve praktičare koji rade sa decom predškolkog i ranog školskog uzrasta na temu: ''Šta nam govore dečiji crteži''

Dečiji crtež nije samo umetnost stvaranja slika na površini hartije, već i značajan izvor informcija koji se može dovesti u vezu sa unutrašnjim svetom pojdinca. O crtežu kao značajanom sredstvu komunikacije govorili su ne samo Frojd i Jung, već i drugi istaknuti stručnjaci današnjice, jer putem njega dete lakše, neposrednije i spontanije može izraziti i nagovestiti svoje emocije, konflikte, želje, fantazije.

Subota, 23. februar od 09-17h

Play centar, Balzakova 11/1, Novi Sad

Više informacija o treningu i prijavi pogledati ovde.


Postavili: Play Centar, a month ago