|meetup|

Konferencija “Izvori finansiranja u 2019.”
March 7th 2019

Često propustimo pojedine konkurse, subvencije od strane domaćih i stranih fondova, povoljne kreditne linije i druge izvore finansiranja naših biznisa.

Sa pravim informacijama u pravo vreme, zaista nema potrebe da se nerentabilno zadužujemo i našu poslovnu ideju u startu osudimo na neuspeh!

Prepoznali smo da nam svima trebaju informacije o dostupnim izvorima finansiranja za naše poslovne ideje, i u skladu sa tim doneli smo odluku da 7. marta u novosadskom Master centru organizujemo konferenciju sa temom IZVORI FINANSIRANJA U 2019.

Na Konferenciji osim korisnih informacija od domaćih i stranih donatora, čućemo i primere dobre prakse i bićemo u prilici da savladamo konkretne metode kako se novčanim tokovima najefikasnije upravlja.


Postavili: Nezavisni, 22 days ago