Novosadski Kulturni Automat + je projekat, odnosno udruženje, koji je nastao na takmičenju za najbolju studentsku ideju sa ciljem da se s jedne strane doprinese kulturnoj prezentaciji grada Novog Sada, a sa druge da se time, zapravo, poboljša sveobuhvatan kvalitet života. Ovi ciljevi se ogledaju u web aplikaciji NKA+ koja na jedan praktičan i sistematičan način pruža kontakt sa dešavanjima u Novom Sadu!

Ubaci radoznalost!
Instagram Facebook

Email: kulturni.automat@gmail.com

Partneri: