KA+ logo
Kulturni Automat +
Izložba "Crvena kompresija"
fotografija
  u Novom Sadu
ZADATAK
Fotografisati izložbu.